Waga produktu: 25 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Koszt wysyłki od: 10.00 PLN
Producent: BellaCar
Oblicz ratę

ALUFELG – usuwa  zabrudzenia  z  aluminiowych, zewnętrznych  powierzchni  samochodów . Środek  nadaje  się  szczególnie  do  powierzchni  aluminiowych , galwanizowanych , stali  nierdzewnej , kwasoodpornej.

ZASTOSOWANIE : Preparat  należy  nanieść  na  powierzchnię  i  pozostawić  maksymalnie  na  5  minut.

Duże  powierzchnie  powinny  być  traktowane  stopniowo , żeby  uniknąć  długiego  kontaktu  ze  środkiem.

Nie  stosować  na  gorących  powierzchniach.

SPOSÓB  UŻYCIA : rozcieńczać wodą  w  proporcji  1:10. Stosować  tylko  kwasoodporne  szczotki , systemy  rozpylające , atomizery.

UWAGA:

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezgodne  ze  wskazaniami  użycie  preparatu. Przed  użyciem  sprawdzić  działanie  preparatu  na  niewidocznej  powierzchni.

ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI : .      

Produkt  bardzo toksyczny  . Produkt żrący .  

Działa bardzo toksycznie  na  drogi  oddechowe , w  kontakcie  ze  skórą  i  po  połknięciu. Powoduje  poważne oparzenia. Ryzyko  poważnego  uszkodzenia  oczu.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie  wdychać  rozpylonej  cieczy. Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast  dużą  ilością wody i zasięgnąć porady  lekarza. W przypadku  zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć  całą  zanieczyszczona  odzież  i  przemyć zanieczyszczona skórę  dużą ilością wody.  Nosić odpowiednią odzież ochronną , odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

W przypadku   awarii lub jeżeli źle się poczujesz , niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe – pokaż etykietę.

Zawiera : kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy , kwas solny ,

                środki pow.-czynne < 5 %.

Ważność :  2 lata od daty produkcji. 

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...